آسانسور

آسانسور دستگاهي است كه توسط تكنولوژي خاص خود كه دو طرف پرس طبقاتي قرار گرفته و به عملیات ورود و خروج از پرس مي باشد، کار میکند

Could not load widget with the id 1.