خنک کننده ستاره ای (Star Cool)

دستگاه استار كولر جهت خنك كردن ورق نئوپان يا ام دي اف يا ورق لمينت شده مي باشد
و در بهبود كيفيت كمك موثري دارد به دو تيپ ساخته مي شود ستارهاي و تونلي كه با توجه به شرايط خط توليد طراحي و ساخته ميشود