فن (Fan)

دستگاه فن در خطوط توليد اكثر كارخانجات نقش بسزايي در امور حركت مواد و يا مكش دارد

 

Style inspire for Widget gallery not found!