کف گرد سیلو

اين دستگاه در زير سيلو (دپوي مواد)كه اصولا در اكثر كارخانجات بكار مي رود نصب مي شود برای تخلیه راحت سیلو از مواد و جلوگیری از طاق زدن چیپس